Godkänd årlig miljö- och kvalitetsrevision!

Vi i byggbranschen har ett stort ansvar för miljön. Det är ett område som är ständigt närvarande och ett arbete som aldrig kan vila.

DB Tak har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas och ett kvalitetsledningssystem enligt Svensk Kvalitetsbas kravstandard.  Revision sker årligen.

Vad innebär ett miljöledningssystem?

Organisationen har;

 • en aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
 • en miljöpolicy, mål och handlingsplan
 • genomfört konkreta miljöförbättringar
 • utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
 • förankrat och redovisat miljöarbetet
 • en dokumenterad rutin för avvikelsehantering
 • godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete

Vad innebär ett kvalitetsledningssystem?

Organisationen har;

 • kartlagt intressenter och processer och utifrån det identifierat risker och möjligheter kopplat till verksamheten
 • utifrån risker och möjligheter upprättat:
  • Kvalitetspolicy
  • Kvalitetsmål och handlingsplan
  • Relevanta rutiner
  • Förankrat och redovisat kvalitetsarbetet
  • Godkänts vid revision av såväl kvalitetsledningssystemet som praktiskt arbete