Råvarubrist ger prishöjningar

Sedan i fjol har virkespriserna stigit med drygt 50% i snitt i Sverige.

Trots att sågverken går för fullt så är det brist på virke. Det beror på exceptionellt höga exportpriser på trävaror i USA och på grund av pandemin när många är hemma så passas det på att renoveras. Samtidigt går Kanada ner i produktion på grund av råvarubrist. Kanada är världens största exportör av trävaror. Denna utveckling leder till att priserna går upp.

Industrin jobbar hårt för att möta efterfrågan. I nästa prisjustering som aviserats för början av oktober så går priset på råspont faktiskt ned med ett par procent. Det är åt rätt håll, men det är fortfarande långt ifrån normala priser.

Vi har även sett rejäla höjningar på plåt och detta slår hårt mot vår bransch. Priset på tunnplåt har nått sin högsta nivå på tolv år, och grovplåt sitt högsta pris på tio år. Vi kan eventuellt vänta en viss återgång första kvartalet 2022, men det är osäkert. Om det blir en prissänkning så kommer priset att ligga betydligt högre än samma period föregående år.

Tyvärr är detta inget vi kan påverka och det är väldigt olyckligt.

Vi lär troligtvis aldrig komma tillbaka till den prisnivå vi hade innan råvarubrist och pandemi, men vi hoppas att de väldigt höga priser vi har idag går ner rejält under första kvartalet 2022.

 

Vi Diplomerar Oss!

DB Tak har sedan många år jobbat aktivt med frågor som rör miljö och kvalitet.

Byggbranschen har ett stort ansvar. Anläggning och hus genererar 18% av de totala utsläppen av koldioxid i Sverige enligt en rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och Sveriges Byggindustrier.

Vi måste börja ställa högre hållbarhetskrav hos våra produktleverantörer och effektivisera vår byggproduktion på arbetsplatsen.

I och med detta satsar DB Tak på en miljö- och kvalitetsdiplomering. Ett stort arbete där vi valt att ta Ramboll till hjälp.  Att få med hela företaget, inte minst inköpsavdelningen, är en förutsättning. Det kräver ett engagemang från samtliga medarbetare och tydliga direktiv från styrelse och ledning. Vi kan inte bara vara miljömedvetna ibland utan se till helheten och det är ett arbete som alltid är närvarande och pågående.

 

DB Tak inför ett miljöledningssystem som uppfyller kraven i Svensk Miljöbas kravstandard. Personalen utbildas i grundläggande miljökunskap. En miljöutredning kartlägger vår verksamhets miljöpåverkan och antar miljömål. Arbetet med miljödiplomering innefattar även en miljöberättelse, avfallsredovisning och kemikalieförteckning.

Parallellt med miljödiplomeringen har DB Tak valt att samtidigt införa ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i Svensk Kvalitetsbas kravstandard. I och med det kommer vi att ha styrda inköp, avvikelsehantering, kvalitetsmål med handlingsplan, kvalitetsberättelse, kompetenskartläggning och en handbok med rutiner vi följer för att stämma av kundens behov, interna kvalitetskontroller samt hantering av eventuella klagomål och reklamationer.

Byggbranschen måste visa att de kan driva och vara ledande i miljö- och hållbarhetsfrågorna och vara en ledstjärna för övriga branscher.

 

Öppet hela sommaren!

När värmen kom så kom den med besked.

Vi stänger inte verksamheten över sommaren, men kontoret kan vara obemannat vissa veckor.

Ni når oss alltid på info@dbtak.se

Glad Sommar önskar vi på DB Tak & Entreprenad AB

Vårt nya kontor kan snart redan vara för litet

Vi flyttade till nytt kontor i januari. Efter många år i Ursvik, Sundbyberg, tog vi med oss skrivbord och stolar till Brantingsgatan 31 vid Gärdet i Stockholm. Det lilla kontoret på dryga 40 kvm har fått ny färg på väggarna, nytt golv och vi har pysslat. Här försöker vi med förenad kraft få upp vår snygga vepa med vår orangea logotype!

   

DB Tak-familjen har dock växt i rasande fart. I dag har vi mannat upp de olika avdelningarna så de fyra fasta kontorsplatserna skall nu rymma fem personer – om alla får för sig att vara inne på kontoret samtidigt. I början av juni hälsar vi en ny projektledare/kvalitetsansvarig till företaget, så då blir vi ytterligare ett skrivbord kort.

Kära problem. Kanske får vi lätta ankar ytterligare en gång inom kort – men vi trivs så bra i vår nya fina (om än rätt minimala) lokal så vi tänker att vi bygger på höjden…. 😉

Ni har väl inte missat att vi uppdaterat hemsidan med bilder på våra medarbetare?  Vi skall även uppdatera er med bilder från vårt plåtslageri i Arninge och alla våra fantastiska plåtslagare och takläggare!

Har ni vägarna förbi oss nu när vädret börjar bli varmt och soligt, stanna på en kopp kaffe!

Väl mött!

Snöskottning stockholm

Blir Snön Tyngre När Det Är Milt Väder?

Hur är det egentligen, blir snön tyngre när det är milt väder? Svaret är faktiskt nej! Om det är kallt och man bär en hink med 2 kg kall och torr snö, kommer snön fortfarande att väga 2 kg om det sedan blir milt och snön sjunker ihop. Vikten blir alltså densamma, men själva volymen på snön ändras eftersom den sjunker ihop.

Skillnad mellan vikt och volym.

Att man oftast tänker fel är att man blandar ihop begreppen vikt och volym. Om du tar två lika stora hinkar och fyller den ena med kall och torr snö och den andra med våt snö så är volymen den samma. Båda hinkarna är fulla med snö i någon form. Vikten på hinkarna kommer dock att skilja sig! 10 liter kall och torr snö väger omkring 0,3kg medan 10 liter våt snö väger omkring 2kg.

Densiteten förändras.

Viktskillnaden beror på att densiteten, alltså tätheten, hos kall och torr snö är lägre än hos våt snö. När det blir varmare ökar densiteten hos snön när den sjunker ihop och blir tätare, vilket påverkar hur mycket en viss volym snö kommer att väga. När man fyller en skyffel med kall och torr snö ena dagen och lika mycket våt snö dagen efter så kommer samma volym alltså att väga mer. Tillförs det även vatten i form av regn, vilket det ofta gör när det blir mildare väder, ökar dessutom vattenmängden i snön ytterligare utöver densiteten – och då kan man faktiskt säga att snön blir tyngre.

Behöver du skotta taket?

För att se vad dagens snö väger och om byggnader riskerar att ta skada av för stora snömängder finns tjänsten ”Snölast på tak” på SMHI.se

Under snörika vintrar kan tak ge vika och med information från tjänsten kan fastighetsägare ha bättre koll för att unvika skador under vintern. Dock skall man vara uppmärksam på snabba väderomslag och att man är ute i god tid för att skotta av snön på sitt tak. När densiteten förändras blir snön inte bara tyngre utan det blir även tyngre för oss takskottare. Att skotta ett tak med våt snö tar betydligt fler timmar än att skotta taket när snön är kall, torr och luftig och fastighetsägare blir debiterade fler timmar.

Låt erfarna takskottare utföra jobbet. Vi är utbildade taksnöskottare och är certifierade enligt Skotta Säkert.

Det absolut viktigaste är att tänka på den egna säkerheten när man ger sig upp på taket. Du skall ha godkänd sele och livlina som är korrekt fäst i godkänd taksäkerhetsanordning på taket. Det är sedan viktigt att välja verktyg av rätt material och utföra arbetet på ett sätt som varken skadar taket eller människor och egendom nedanför på marken.

 

Så mycket väger snön

Mycket fluffig snö: mindre än 30 kilo/kubikmeter

Nyfallen fluffig snö: 30-100 kg

Våt nysnö: 100-200 kg

Vindpackad nysnö: 200 kg

Packad senvintersnö: 200-300 kg

Vårsnö i avsmältningens slutskede: 400 kg

Ett vanligt villatak, oavsett om det är nytt eller gammal, beräknas klara 150 kilo snö per kvadratmeter. Det motsvarar en halv meter gammal snö eller fyra decimeter blötsnö.

Olika snöskottningsavtal

Vi på DB Tak och Entreprenad har hjälpt fastighetsägare i över 15 år. Vi erbjuder både avropsavtal och bevakningsavtal för taksnöskottning. Avropsavtal innebär att du som fastighetsägare hör av dig till oss när du vill att vi kommer ut och vi inställer oss då inom 24 timmar. Vill du helt slippa ansvar så är det bevakningsavtal som gäller. Vi utför då löpande ronderingar och det är vårt ansvar att sköta om taket och se till att det inte sker några olyckor på marken orsakade av snöras och fallande istappar.

Läs mer om våra olika avtal och kontakta oss här!

 

15 År I Branschen

Året som försvann

Vi går mot slutet av 2020 och vi konstaterar att det varit ett väldigt speciellt år. Ett år som försvunnit bakom flera stora världshändelser, av vilka den i särklass största är Covid-19 som inte lämnat någon oberörd.

DB Tak har i år funnits i 15 år, vilket vi borde ha uppmärksammat mer, men firandet kom av sig. Men vi har bakom kulisserna oförtrutet jobbat vidare som en av de större seriösa aktörerna i en bransch som behöver rustas och höjas i status. Nu går vi snart in i ett nytt år, vårt 16.e som företag, och på vår önskelista står ökad respekt för yrket och för utförandet.

När vi blickar tillbaka över jobbåret är vi stolta över många fina jobb, härliga samarbeten och möten. Vi har flera gamla återkommande kunder och fått många nya. Vi har också ökat på vår personalstyrka med spetskompetens inom ytpapp, sedum, arbetsledning, kvalitetssäkring, försäljning och marknadsföring.

Hur det började.

Daniel och Benjamin, två bröder från Lidingö 20 och 24 år gamla, ville någonting mer!  2004 arbetade de som anställda taksnöskottare och det naturliga steget blev att starta Michelsons snöjour.  Företaget behövde leva även andra årstider än vinter så det utvidgades till tak och trädgård. Bröderna kapade träd, städade tomter och krattade kottar.  ”Jag minns min första motorsåg”, skrattar Daniel. ”Det var en Motorola Racer, svart”.

2005 fick Daniel och Benjamin (då DB Tak och Trädgård) sitt första större takuppdrag, att som underentreprenör kontrollera ett hundratal tak åt Karolinska. Detta år blev de även underentreprenör åt ett annat större företag för att kontrollera tak åt Sisab. ”Här lärde vi oss massor!” säger bröderna unisont. Detta arbete ligger dem varmt om hjärtat än idag och inte sällan kommer deras tid där på tal.

Någonstans mellan 2006 och 2007 började DB ta helt egna uppdrag. Det är roligt att lyssna på hur bröderna minns denna tid, minnen och historier snubblar över varandra. ”Vi började i Daniels etta på 25kvm på Lidingö och hade köpt in en bläckstråleskrivare för att kunna göra vårt första reklamblad. Jag köpte in alldeles för dyrt papper och vi gick själva runt och delade ut dessa blad i brevlådor på Lidingö” berättar Benjamin med ett brett leende. ”Första året hade vi 8-10 anställda för att skotta tak. Det var vänner, vänners vänner och vänners vänners vänner”. 2008 var de upp emot 80 taksnöskottare, inte längre endast vänner. ”Taksnöskottning drog igång företaget ordentligt så det är något som vi värnar om och som betyder lite extra” flikar Daniel in. ”Vi kunde jobba dygnet runt tills snön var borta. Då gällde livlina och sele. Taksäkerheten har ändrats mycket sedan dess och det välkomnar vi!”

Bild på det allra första omlagda taket i karriären.

Första riktiga kontorslokalen låg på Artemisgatan i Hjorthagen. 2012 flyttade kontoret till Ursviksvägen i Sundbyberg. I dagarna går flytten igen, denna gång till Brantingsgatan på Gärdet i Stockholm. ”Vårt plåtslageri låg också i huset på Ursviksvägen till att börja med, men våra grannar i området uppskattade inte ljudnivån vilket jag verkligen kan förstå”, säger Daniel. Plåtslageriet flyttade till en egen lokal i Järfälla där det ligger än idag. ”Vi lovar att inte flytta plåtslageriet till Brantingsgatan”.

Huset i Ursvik kommer bröderna att föräldra. ”Här ska vi bygga flera fastigheter”, berättar Benjamin. Att flytta till Gärdet är ett strategiskt val för att komma närmare kunder, beställare och uppdrag. ”Lokalen börjar ta form och det ska bli roligt att få flytta in och komma igång, vi ser fram emot nya tag 2021”.

”Vi har verkligen lärt oss på våra 15 år, inte bara hantverket utan hur vi driver ett framgångsrikt företag med sund tillväxt och nöjda medarbetare”, säger Benjamin och Daniel fyller i; ”de motgångar vi hade för ett par år sedan stärkte oss verkligen och har hjälpt oss att nå dit vi är idag och vi är tacksamma för alla som hela tiden stått vid vår sida, båda vänner, familj och kollegor i branschen”.

Tack för att ni följer oss på Facebook, Instagram och LinkedIn.

 

Takomläggning

Tegeltak i Stockholm

Tegeltak Stockholm. Din bostad ska hålla länge och taket är en stor och viktig del av byggnaden. Det handlar inte bara om att taket ska hålla tätt och vara säkert, det ska även se bra ut! Taket är kronan på verket och för oss på DB Tak slår våra hjärtan lite extra för pannor i lertegel som bara blir vackrare med åren.

Tegel är ett av våra mest genuina takmaterial som fortfarande tillverkas med naturliga råvaror; lera och vatten. Sveriges enda kvarvarande taktegelbruk ligger i södra Uppland och heter Vittinge tegelbruk. Här har man tillverkat taktegel sedan 1872. Det går även att beställa taktegel från bland annat Danmark, som även har tillverkning av handslaget tegel.

Lertegelpannor är det naturliga valet för dig som vill bevara ditt gamla hus. Under efterkrigstiden var det många hus som lade om sina yttertak med betongpannor, idag är det många fastighetsägare som vill lägga tillbaka det ursprungliga lerteglet. 

Lertegel är extremt hållbart och varken bleknar eller rostar. Lertegel har även en väldigt lång livslängd! Ett rätt omlagt lertegeltak kan ligga i upp till 100 år utan problem om det regelbundet underhålls och kontrolleras. Rensa kontinuerligt ränndalar och hängrännor från löv och annat skräp, byt ut trasiga pannor och se över nockbrädor. Om taket måste plockas ner beror det ofta på att underlagspappen spruckit och behöver bytas ut, eller att läkten är gammal och skadad.

Äkta lertegel går utmärkt att återanvända så det finns ingen anledning att egentligen byta ut samtligt taktegel bara för att några pannor är skadade eller trasiga. Numera finns det flera firmor som säljer begagnat taktegel. Ofta har de befintliga takpannorna tegelbrukets märke ingjutet i klacken på baksidan vilket hjälper att hitta fler av samma sort vid behov av komplettering.

Lertegelpannor finns både en- och tvåkupiga och att lägga dessa takpannor kräver ett handlag. Att lägga om ett tegeltak är ett stort arbete och ganska svårt. Vi på DB Tak har mångårig erfarenhet av att lägga korrekta yttertak med lertegel och vi hjälper dig gärna. Ersätt inte gammalt lertegel med betongpannor. De är förvisso något billigare, men det är den enda fördelen de har.

Takomläggning

Takomläggning Stockholm

En hel takomläggning eller en takrenovering är en investering, ingen kostnad. Ett tätt och säkert tak ökar fastighetens värde och med ett gott årligt underhåll undviker du oväntade utgifter som kan uppstå i samband med våra olika årstider och olycka.

Låt oss ge lite tips på vad du kan tänka på när du står i begrepp att lägga om eller renovera ditt yttertak;

Taktyp och Materialval

Ett nytt tak kan variera kraftigt i pris. Den största variabeln som bestämmer vad ditt tak kommer kosta är val av material och typ av tak. Att lägga om ett mansardtak eller ett valmat tak har högre svårighetsgrad än att lägga om ett sadeltak (läs mer om de olika taktyperna). En takomläggning med ytpapp kostar mindre än lertegel eller dubbelfalsad plåt, men har även helt annan livslängd och egenskap. Vi rekommenderar att du lägger mycket tanke kring just val av material, livslängd och utseende! Vill du byta till ett helt annat material och färg än det du har på taket idag bör du börja med att kontakta din kommun för godkännande.

Ta kontroll

När du tar in offerter från flera olika takläggare så kan dessa skilja sig mycket från varandra, både hur jobbet skall utföras, vad man anser skall göras och till vilken kostnad. Vi förstår att detta är en djungel för de som inte jobbar med tak och att det kan kännas både stort och lite läskigt att behöva ta så många beslut kring något så viktigt och förenat med en i många fall rätt hög kostnad. Att lägga om ett tak på korrekt sätt kostar en hel del så det vill till att det blir rätt redan från början! Läs på och lär dig ditt tak. Känns detta helt övermäktigt så ta in hjälp. Det finns många oberoende konsulter idag som specialiserat sig på yttertak. Ta kontroll och ha inte bråttom!

Kontrollera företaget

Ditt tak är en av de viktigaste delarna på ditt hus och därför bör en takomläggning endast utföras av ett företag som vet vad som krävs för ett fullgott resultat. Kontrollera företagen du fått offert från på exempelvis websidan allabolag.se. Hur länge har företaget funnits, finns F-skatt, är det med i momsregistret, hur ser boksluten ut etc. Du kan även ringa till Skatteverket och höra dig för. De kan berätta om det finns obetalda skatter och om företaget är på väg till obestånd.

Sammanfattning:

– Gör research för materialval och om ett ev. byte av material är godkänt av din kommun.
– Läs på och ta kontroll. Ta in extern hjälp av oberoende takkonsult om det känns övermäktigt.
– Anlita ett erkänt takföretag med sund ekonomi och organisation som kan leva upp till sin garantitid.

Står du i begrepp att göra en takomläggning eller andra takarbeten som takrenovering, plåttaksmålning eller taksnöskottning är du varmt välkommen att kontakta oss för offert och råd. Vi hjälper dig i Stockholm med omnejd! Välkommen!

Kontakta oss

Viktigt att tänka på vid snöskottning

Takskottning – viktigt att tänka på

Under vinterhalvåret när det kan vara mycket snö är det viktigt att röja taken från is och snö som annars kan orsaka snöras eller skada byggnaden. Vi vill här ge tips och råd om sådant som är viktigt att tänka på vid takskottning. Läs våra tips och gör bättre val!

Vilka verktyg ska användas vid takskottning?

Snöskottning på taket görs av säkerhetsskäl och bör utföras så fort det går. Vi använder oss av plastspadar och gummiklubbor vid takskottning för att taket inte ska ta skada. Det är viktigt att använda verktyg som är utformade för snöskottning av tak för att få bäst resultat.

Viktigt att tänka på vid snöskottning

Viktigt att tänka på vid takskottning är att din och andra säkerhet alltid ska komma i första hand!

Ska jag teckna takskottningsavtal?

För att vara väl förberedd när vintern kommer är det bra att teckna ett takskottningsavtal, för att undvika eventuella reparationer av taket när våren kommer. Sköts takskottningen så minskar risken för reparationer och det hjälper dig att hålla onödiga kostnader borta. Du kan välja mellan olika takskottningsavtal för det som passar dig bäst. Avtalen innebär att vi som takläggare tar hand om snöskottningen på ditt tak, vilket brukar vara en god idé för din säkerhet.

Vad är skillnaden mellan bevakningsavtal och avropsavtal?

I bevakningsavtalet har takläggaren fullt ansvar för takskottningen och ansvarar då för både bevakning och skottning. Vi har ansvar för att bevaka ditt tak även om vi inte är på plats.

Avropsavtal är ett smidigt och snabbt avtal för snöröjning. Om du behöver akut hjälp ringer du och vi som takläggare är på plats inom 24 timmar. Till skillnad från bevakningsavtalet har vi inte ansvar för taket när vi inte är på plats.

Viktigt att tänka på vid takskottning är att din och andras säkerhet alltid bör vara i fokus. Vi rekommenderar att endast du med utbildning och tillräcklig kunskap gör detta. Är du osäker på hur takskottning på bästa sätt ska utföras ber vi dig att kontakta oss eller en annan takläggare för ett säkert jobb!

Läs mer om våra takskottningsavtal eller kontakta oss direkt!

Miljö takarbeten

Lägga om taket – 5 tips

Lägga om taket – 5 tips

Funderar du på om det kanske är dags att lägga om taket och vad du behöver veta inför ett takbyte? Vi har listat våra bästa tips  – allt för att du ska få ett hållbart, säkert och vackert tak!

1. Hur vet jag om jag behöver byta mitt yttertak?

När är det egentligen dags att lägga om sitt tak? Första självklara svaret är naturligtivs att det skall läggas om när det är trasigt. Kontrollera ditt tak 1-2 gånger om året. Leta efter förändringar och skador. Ett tak som läcker kan i värsta fall ha läckt under en längre tid och detta uppdagas oftast inte förrän det gått så långt att husägaren får ställa in hinkar på vinden.  Har det gått så långt kan det bli en kostsam historia. Underliggande konstruktion som takstolar och isolering kan då också behöva saneras och/eller bytas ut. Så ta en sväng upp på vinden minst två gånger om året! Alla tak har olika livslängder som påverkas av väder, vind, läge och hur väl taket lades om när det begav sig, men med gott underhåll anser vi att ett tak skall hålla upp emot 50 år om det är lagt med betongpannor och ännu längre om det är lagt med lertegel eller dubbelfalsad plåt.

Det andra svaret på när det kan vara dags att lägga om sitt yttertak kan vara av estetiska och praktiska skäl. Tak är vackra och det finns väldigt många olika material och färger, numera väljs även solpaneler som ersättning för  annan takbeklädnad och för att samtidigt ta hand om solenergin.

2. Vilken typ av tak ska jag välja?

Vilket slags tak som du bör välja beror på en rad olika faktorer. I samband med byggboomen i efterkrigstiden i slutet av 40- talet blev betongpannor snart det vanligast takmaterialet, mycket på grund av den betydligt lägre kostnaden jämfört med lertegel. Idag vill många med äldre fastigheter som från början hade lertegelpannor på sina yttertak byta tillbaka från betongpannor. Det brukar i regel inte vara något problem att byta tillbaka till lertegel, men om du vill byta från lertegel till betong eller plåt och även byta färg så bör du kontakta din kommun och se om det är godkänt och/eller kräver en bygglovsansökan. Ta diskussionen med din kommun innan du lägger om taket.

En annan viktigt del är att säkerställa att ditt tak klarar av den vikt som det nya taket kan innebära! Takpannor och lertegel väger betydligt mer än plåttak och eternit.  Att tänka på är även takets lutning då olika takbeläggningar är godkända för olika taklutningar. Vi hjälper dig gärna att kontrollera vad just ditt tak klarar av och ge råd i val av takbeläggningar.

Miljö takarbeten

3. Vilket material ska jag välja till mitt tak?

När du bestämt dig för vilken typ av tak du vill ha är nästa steg att hitta rätt produkt, detta är inte helt lätt och kan vara förvirrande. Produkternas kvalitet och pris kan skilja sig otroligt mycket och det är många detaljer att beakta. Även ytbehandling på taket spelar roll för slutresultat. Vi rekommenderar att du väljer material i samråd med en takläggare.

4. Vad behöver jag tänka på med undertaket?

Som med så mycket annat bestämmer för- och grundarbetet hur slutresultatet kommer att bli. Ett slarvigt eller felaktigt utfört arbete med undertaket innebär således att du får en sämre hållbarhet. Många gånger är det även undertaket som börjar läcka och vad detta innebär är att du behöver lägga om taket för att undvika skador på byggnaden. Välj därför en takläggare för detta arbete, så vet du att du undviker dyra kostnader vid ett senare tillfälle.

5. Detaljerna gör det!

Beroende på vad du valt för hängrännor, vindskivor, skorsten och skruvar får du olika resultat. Det finns mycket att tänka på för att få ett vackert och hållbart tak. Konsultera gärna din takläggare när du väljer dina detaljer – detta gör att du får ett visuellt tilltalande resultat där du vet att alla detaljer arbetar tillsammans och har en god hållbarhet.

Har du fler frågor gällande takläggning eller vill du få en offert på en takomläggning? Du är varmt välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig att se till att du får ett tak som håller i många många år framöver!

Kontakta oss