Råvarubrist ger prishöjningar

Sedan i fjol har virkespriserna stigit med drygt 50% i snitt i Sverige.

Trots att sågverken går för fullt så är det brist på virke. Det beror på exceptionellt höga exportpriser på trävaror i USA och på grund av pandemin när många är hemma så passas det på att renoveras. Samtidigt går Kanada ner i produktion på grund av råvarubrist. Kanada är världens största exportör av trävaror. Denna utveckling leder till att priserna går upp.

Industrin jobbar hårt för att möta efterfrågan. I nästa prisjustering som aviserats för början av oktober så går priset på råspont faktiskt ned med ett par procent. Det är åt rätt håll, men det är fortfarande långt ifrån normala priser.

Vi har även sett rejäla höjningar på plåt och detta slår hårt mot vår bransch. Priset på tunnplåt har nått sin högsta nivå på tolv år, och grovplåt sitt högsta pris på tio år. Vi kan eventuellt vänta en viss återgång första kvartalet 2022, men det är osäkert. Om det blir en prissänkning så kommer priset att ligga betydligt högre än samma period föregående år.

Tyvärr är detta inget vi kan påverka och det är väldigt olyckligt.

Vi lär troligtvis aldrig komma tillbaka till den prisnivå vi hade innan råvarubrist och pandemi, men vi hoppas att de väldigt höga priser vi har idag går ner rejält under första kvartalet 2022.