Snöskottning stockholm

Blir Snön Tyngre När Det Är Milt Väder?

Hur är det egentligen, blir snön tyngre när det är milt väder? Svaret är faktiskt nej! Om det är kallt och man bär en hink med 2 kg kall och torr snö, kommer snön fortfarande att väga 2 kg om det sedan blir milt och snön sjunker ihop. Vikten blir alltså densamma, men själva volymen på snön ändras eftersom den sjunker ihop.

Skillnad mellan vikt och volym.

Att man oftast tänker fel är att man blandar ihop begreppen vikt och volym. Om du tar två lika stora hinkar och fyller den ena med kall och torr snö och den andra med våt snö så är volymen den samma. Båda hinkarna är fulla med snö i någon form. Vikten på hinkarna kommer dock att skilja sig! 10 liter kall och torr snö väger omkring 0,3kg medan 10 liter våt snö väger omkring 2kg.

Densiteten förändras.

Viktskillnaden beror på att densiteten, alltså tätheten, hos kall och torr snö är lägre än hos våt snö. När det blir varmare ökar densiteten hos snön när den sjunker ihop och blir tätare, vilket påverkar hur mycket en viss volym snö kommer att väga. När man fyller en skyffel med kall och torr snö ena dagen och lika mycket våt snö dagen efter så kommer samma volym alltså att väga mer. Tillförs det även vatten i form av regn, vilket det ofta gör när det blir mildare väder, ökar dessutom vattenmängden i snön ytterligare utöver densiteten – och då kan man faktiskt säga att snön blir tyngre.

Behöver du skotta taket?

För att se vad dagens snö väger och om byggnader riskerar att ta skada av för stora snömängder finns tjänsten “Snölast på tak” på SMHI.se

Under snörika vintrar kan tak ge vika och med information från tjänsten kan fastighetsägare ha bättre koll för att unvika skador under vintern. Dock skall man vara uppmärksam på snabba väderomslag och att man är ute i god tid för att skotta av snön på sitt tak. När densiteten förändras blir snön inte bara tyngre utan det blir även tyngre för oss takskottare. Att skotta ett tak med våt snö tar betydligt fler timmar än att skotta taket när snön är kall, torr och luftig och fastighetsägare blir debiterade fler timmar.

Låt erfarna takskottare utföra jobbet. Vi är utbildade taksnöskottare och är certifierade enligt Skotta Säkert.

Det absolut viktigaste är att tänka på den egna säkerheten när man ger sig upp på taket. Du skall ha godkänd sele och livlina som är korrekt fäst i godkänd taksäkerhetsanordning på taket. Det är sedan viktigt att välja verktyg av rätt material och utföra arbetet på ett sätt som varken skadar taket eller människor och egendom nedanför på marken.

 

Så mycket väger snön

Mycket fluffig snö: mindre än 30 kilo/kubikmeter

Nyfallen fluffig snö: 30-100 kg

Våt nysnö: 100-200 kg

Vindpackad nysnö: 200 kg

Packad senvintersnö: 200-300 kg

Vårsnö i avsmältningens slutskede: 400 kg

Ett vanligt villatak, oavsett om det är nytt eller gammal, beräknas klara 150 kilo snö per kvadratmeter. Det motsvarar en halv meter gammal snö eller fyra decimeter blötsnö.

Olika snöskottningsavtal

Vi på DB Tak och Entreprenad har hjälpt fastighetsägare i över 15 år. Vi erbjuder både avropsavtal och bevakningsavtal för taksnöskottning. Avropsavtal innebär att du som fastighetsägare hör av dig till oss när du vill att vi kommer ut och vi inställer oss då inom 24 timmar. Vill du helt slippa ansvar så är det bevakningsavtal som gäller. Vi utför då löpande ronderingar och det är vårt ansvar att sköta om taket och se till att det inte sker några olyckor på marken orsakade av snöras och fallande istappar.

Läs mer om våra olika avtal och kontakta oss här!