[nivoslider slug=”skottning”]

Certifierad Snöskottning

DB TAK AB är en certifierad takskottare enligt skotta säkert. skotta säkert

Vi skottar ner snö från tak när det behövs. Vi arbetar endast mot kontrakt med förvaltningsföretag , BRF mm.

DB TAK AB använder sig endast av plastspadar och gummiklubbor för att förhindra skador på det befintliga taket.

Vi har stor kapacitet under skottningssäsongen, upp till 200 man samt en alert ledning.

Vi erbjuder två stycken olika snöskottningsavtal:

1. Avrop.

Ni ringer, vi kommer inom 24h.
Ej ansvar mot tredje part när vi inte är på plats och arbetar.

Men självklart under arbetets gång.

2. Ansvar med bevakning.

Vi bevakar själva taket och avgör när det är dags att komma.
100% ansvar mot tredje part, även när vi inte är på plats och tar ner snö och is.

Kontakta oss för mer information.